Dane kontaktowe

Bausch & Lomb Poland sp. z o.o.

Bausch & Lomb Poland sp. z o.o. Al. Szucha 13/15,  00-580 Warszawa, REGON:  385148508, NIP: 5252810445, Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr: 0000819623

Kontakt

Nasza lokalizacja:
Bausch & Lomb Poland sp. z o.o.
Al. Szucha 13/15,
00-580 Warszawa

Kontakt

Zadzwoń/wyślij fax:
Telefon: (+48) 22 627 28 88
Fax: (+48) 22 627 28 89

Formularz

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Bausch & Lomb sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Szucha 13/15, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000819623, posiadającą numer NIP 5252810445, numer Regon 385148508, numer BDO 000558697
    Twoje dane przetwarzamy w następujących celach: skontaktowania się z Tobą (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), archiwalnym i dowodowym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), analitycznym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), wykorzystywania cookies (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z art. 173 prawa telekomunikacyjnego), reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) Przysługuje Ci prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli w Twojej ocenie przetwarzamy dane w sposób nieprawidłowy.